Okukinosaki Seaside Hotel

Okukinosaki Seaside Hotel

TAKENO

LOCATION: Takeno; 9km from Kinosaki Onsen. Accessible by train (Takenoa Sta.) and bus.

Plan